Disclaimer

Aanbod op de website

Op deze pagina vindt u de disclaimer van diamondclear.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Glazenwas- en schoonmaakbedrijf Diamond Clear. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Diamond Clear is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te gebruiken of te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Diamond Clear.

Prijzen op de website

Voor zover er prijzen op onze website worden gecommuniceerd, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Diamond Clear te mogen claimen of te veronderstellen.

Geen garantie op juistheid

Diamond Clear streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Diamond Clear aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op de website staat of waarna wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van diamondclear.nl op deze pagina.

Opgeleid en betrokken schoonmaakpersoneel
U bent niet gebonden aan contracten
Wij houden van persoonlijk contact
Wij werken uitsluitend met milieuvriendelijke producten

Wat onze klanten zeggen

Als VVE bestuurders hebben wij Diamond Clear gevraagd de schoonmaakwerkzaamheden voor onze flat te doen. De bewoners zijn allemaal zeer tevreden. Kortom, een aanrader voor uitstekende service.

Wij zijn zeer tevreden over de manier waarop alles netjes wordt gedaan en hebben eigenlijk nooit klachten. Ga zo door met jullie bedrijf!!!

Is dit het begin van een sprankelende relatie?